Länkar

Svenska Jägareförbundet

Idag samlar Jägareförbundet omkring 200 000 medlemmar i tre samverkansområden fördelade på 23 länsjaktsvårdsföreningar och 362 jaktvårdskretsar.

Förbundet har ett omfattande samarbete med viltforskningen inom och utom landet.

Jägarnas Riksförbund

Som medlem i Jägarnas Riksförbund kan du vara med och påverka jakten i Sverige, du får en jägarförsäkring och du har även möjlighet att få hem Sveriges bästa jakttidning i brevlådan. Är ni tre eller fler i familjen tänk på att då kan ni ta ett familjemedlemskap. Ring eller maila oss så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar ni under kontakt.

Viltvårdsgymnasiet

Viltvårdsgymnasiet är utbildningen för dig som är intresserad av jakt, viltvård, turism och företagande. Utbildningen är ett yrkesprogram baserat på naturbruksprogrammet och har riksintag. Du kan få högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val. Vi har ett nära samarbete med jakt- och viltvårdsbranschen för att erbjuda hög kvalitet på utbildningen!

Viltskadecenter

Viltskadecenter är ett nationellt kunskaps- och servicecenter för myndigheter, organisationer, djurägare, markägare och allmänhet. Vårt mål är att bidra till att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter (stora rovdjur, tranor och gäss).

Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen, RPS, är en central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Sveriges Länsstyrelser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Svenska Brukshundsklubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.

Kemikalieinspektionen

KemI är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet, med cirka 270 anställda.
Verksamheten finansieras huvudsakligen med avgifter.
Kemikalieinspektionen (KemI) är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef som inför regeringen själv bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Svenska sportskytteförbundet

Skyttesporten är en av världens mest utbredda idrotter och utövas i de flesta länder, varav 150 är organiserade i International Shooting Sport Federation, ISSF. Skytte är en av världens största individuella idrotter, sett till antal utövare.

Skytte har funnits med i det olympiska programmet sen Aten 1896 och Sverige är en framgångsrik nation med mängder av OS-, VM- och EM-medaljer.