Om Oss

Historik

Jaktgrossisterna startades redan på 60-talet då som en sektion inom SPOFA och kallades för Vapensektionen. Under 80-talet fick Spofa-Vapen en egen budget och vid årsmötet 2002 beslutades om namnbyte till SPOFA-Jakt. Under 2006 bildades Spofa Jakt som en egen förening. 2015 byter vi namn till Jaktgrossisterna i Sverige.

Nätverksbyggande och samarbete

Det är viktigt att näringen genom Jaktgrossistern har möjlighet att påverka utvecklingen inom de områden som är viktiga för jaktens framtid. Därför är nätverksbyggande en viktig uppgift för branschen. Det kan vara samarbete med organisationer och myndigheter som till exempel Jägarförbundet, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Rikspolisstyrelsen.

Hur får vi nya jägare?

Jaktgrossisterna samverkar aktivt med jägarförbunden, jaktutbildningar och andra verksamheter med inriktning mot jakt och viltvård. Det gör vi för att förstärka och förbättra bilden av jakt hos det svenska folket. Jakt är kontroversiellt och ibland problematisk att marknadsföra. Därför är det viktigt att vi tillsammans tar till vara alla möjligheter till samverkan för att nå ut till konsumenterna på rätt sätt.

Jaktgrossisterna stödjer bland annat Viltvårdsgymnasiet i Forshaga. Här utbildas ungdomar i jakt, viltvård, jaktturism och till att bli framtidens jakt- och viltvårdsambassadörer.

För att få fler ungdomar intresserade av jakt har Jaktgrossisterna initierat ungdomsutbildningen “Jaktkörkortet”. I samband med publika mässor som Elmia Game Fair och Swedish Game Fair får ungdomar prova på och samtidigt lära sig grunderna i jakt och viltvård.

Vi tar miljöansvar

Framgången för vår bransch förutsätter en frisk miljö. Därför är det också rimligt att kräva att vi tar vårt miljöansvar. Jaktgrossisterna bearbetar bland annat frågor om bly i samhället.

Politisk påverkan

En viktig del av vår verksamhet är att påverka de politiska beslut som får konsekvenser för vår verksamhet. Jaktgrossisterna fungerar därför som remissorgan eller referensgrupp i politiska utredningar som rör jakt och viltvård.
Jaktgrossisterna är med och påverkar lagstifningen bla när det gäller förvaring och transporter av vapen.